Тим

Водичи


image

Дејан Доневски - Претседател/Водич


Стефан Никовски - Помошник Водич


image
image

Стефан Перовски - Водич со лиценца од УИМЛА


Димитрија Ристевски - Водич со лиценца од УИМЛА


image
image

Васил Скрчески - Помошник Водич / Правен застапувач


Владимир Николовски - Помошник Водич / ИТ Поддршка


image
image

Владимир Павиќевиќ - Помошник Водич


Иван Киселоски - Помошник Водич


image
image

Александра Цветковиќ - Заменик Помошник Водич


Љубомир Стошевски - Заменик Помошник Водич


image

Логистика


image

Сања Дурански - Менаџер


Стевче Мишкоски - Советник


image
image

Марина Јовиќ - Советник


Елена Алексовска - Сметководство


image
image

Ирена Спировска - ПР


Уранија Давчева - ПР


image
image

Кети Сталетовиќ - Фотограф


Даниел Јовановски - ИТ Поддршка


image
image

Филип Костадиновски - ИТ Поддршка


Стојан Мицков - Технички тренер


image