За Настанот

Според сите светски стандарди за безбедност при работа со опрема за качување на карпа се одржуваат тренинг сесии во Демир Капија и Матка и на други места кои се со обезбедени качувачки насоки со соодветни клинови и сидришта. Ај лав Хајкинг груп Маседониа има доволно опрема и логистика за обука за користење на опремата за качување на карпа и има соработка со искусни качувачи кои имаат повеќе децениско искуство со качување на карпа и со работа со опрема за качување на карпа